12 Ekim 2018

Türk Vatandaşlığına Geçiş İçin Değerleme Raporu

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000,-USD değerinde […]
11 Eylül 2018

Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketimizle, CORPUS SİGORTA ile Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları İçin Düzenlenen Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesini 30.01.2022-30.01.2023 tarihinde güncellemiştir.
11 Eylül 2018

Şirketimiz SPK’ nun listesine alınmıştır

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.11.2011 Tarih ve 1057 Sayılı Kararı ile şirketimiz SPK’ nun listesine alınmıştır. İş görüşmeleri ve kadrolaşma çalışmalarını sürdüren şirketimiz SPK listesine alınmakla birlikte; […]
11 Eylül 2018

ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Şirketimiz ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Almıştır.
11 Eylül 2018

Sitemiz tüm sektörün hizmetine açılmıştır.

Gelişen teknoloji ile birlikte sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için yeni web sitemiz hizmetinize açılmıştır. Destek, katkı ve önerilerinize açıktır.