• Gayrimenkul Değer Tespit Çalışmaları
 • Arsa ve Araziler
 • Konut Projeleri
 • Ticari Amaçlı Yapılar (Ofis, Dükkan …vs)
 • Fabrikalar ve Üretim Tesisleri
 • Alışveriş Merkezleri
 • Otel, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri
 • Termal Otel ve Devre Tatil Tesisleri
 • Marina ve Limanlar
 • Golf Tesisleri
 • Akaryakıt İstasyonları
 • Lojistik Kullanımlı Yapılar
 • Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar
 • Yurtlar
 • Otoyol Dinlenme Tesisleri
 • Özel Amaçlı Mülkler
 • Proje Değerleme Çalışmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemeleri
 • Proje Şerefiyelendirme Çalışmaları
 • Yer Seçimi (Lokasyon) Analizleri
 • En İyi ve En Verimli Kullanım Etüdü Çalışmaları
 • Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları
 • İhale Süreci Yönetimi Danışmanlığı
 • Tapu ve ruhsat mevcut durum değerlendirme raporları
 • Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi
 • Kira Değeri Tespiti
 • Üst Hakkı Değeri Tespiti
 • Kaynak Hakları Tespiti (Su kaynağı ,Maden Ocakları …..vb)
 • Makine Parkı ve Ekipman ve Sabit Kıymet Değerlemeleri
 • Sanayi Kullanımlı Tüm Makine ve Ekipmanların Değerlemesi
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi