Dünya Grup bilgi birikiminin temelini değerleme mutfağının her kademesinde emeği ile elde ettiği tecrübe ve uzmanlıktan almaktadır. Güçlü iş bilgisi, iş birlikteliği ile müşteri odaklı olarak profesyonelce hizmet üretir.

Dünya Grup SPK Mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder. Çalışmalarını gizlilik esasına uygun gerçekleştirir ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak raporlar.