• Finansal Kurumlar için Hizmetler
 • Verilen Büyük Hacimli Kredilerin  İzlenmesine Yönelik Düzenli Raporlama Hizmetleri  (Lüks Konut Projeleri , AVM, İş Merkezi, HES Tesisleri..vb  )
 • Özelleştirme kapsamındaki gayrimenkullerin değerlerinin tespiti, tesislerin karlı kuruluşlara dönüştürülmesi için gerekli düzenlemelerin raporlanması ve fizibilitelerinin hazırlanması
 • İnşaat Gelişimi İzleme Raporları
 • Kooperatiflerce alınacak Gayrimenkullerin değerlerinin tespiti raporları ve fizibilitelerinin hazırlanması
 • Yatırım Harcama Kontrol Raporları
 • Gayrimenkul yatırımcıları ve finans kurumları, yatırım projelerinin geliştirilmesi sırasında bağımsız ve profesyonel yaklaşımlarla teknik danışmanlık ihtiyacı duymaktadır. Şirketimiz bünyesinde aşağıdaki hizmetler uzman kadrolarımızca verilmektedir.
 • Kredi Kontrol Hizmetleri
 • Proje İlerleme Denetim Raporlarının hazırlanması
 • Bina Alanlarının Yasal ve Mevcut Kullanım Durumunun İncelemesi
 • Resmi Belgelerin Analizi ve raporlanması
 • Teknik Durum Tespiti ve Değerlendirme
 • Hangi İşlemlerde Teknik Danışmanlık İhtiyacı Duyulabilir?
 • Nitelikli ve büyük projelere kredi finansmanı sağlayan Banka ve   Finansman Kuruluşları   kullandırdıkları  kredilerin serbest bırakılma aşamasında projelerle ilgili bağımsız ve profesyonel  yaklaşımlarla bir  “İnşaat Yatırım İlerleme  Raporu” ihtiyacı duymaktadır.  Bu hizmet verilirken uzmanlarımız tarafından aşağıdaki konular kontrol edilmektedir.
 • Proje ilerleme durum tespiti ve iş programı kontrolü
 • Güncel Maliyetler
 • Harcama Kontrolleri
 • Gerçekleşen ve bütçelenen maliyetlerin uygunluğunun karşılaştırılması ve kredi finansörüne raporlanması
 • Ayrıca yerli ve yabancıların yapmayı düşündükleri yatırımlarda yapıların fiziki alanlarının resmi belgelerdeki ölçülerle uyumluluğunun ölçülmesi ve farklılık varsa bunların belirlenmesi, binaların fiziksel kondisyonlarının incelenerek raporlanması hizmeti verilmektedir.
 • Binaların tüm boyutları ile ruhsat araştırmalarının yapılarak resmi belgelerin incelenmesi, belge eksikliklerinin tespiti ve sonuçların raporlanması yapılmaktadır.

Bahse konu gayrimenkuller hakkında Tapu da takyidat (kısıtlılık) incelemesi, ipotek konulması ve/ veya  Fek işleminin gerçekleştirilmesi