Gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule dayalı hak ve faydaların şirket tarafından değerlemesinin yapılabilmesi için şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur. Sözleşmenin asgari olarak;

a) Değerlemesi yapılacak gayrimenkule, gayrimenkul projelerine veya gayrimenkule dayalı hak ve faydalara ilişkin bilgileri,vb.
b) Sözleşmenin taraflarını tanıtıcı bilgileri,
c) Ücretin tespitine ilişkin esasları,
d) Çalışma saatleri ve tahsis edilen personele ilişkin esasları,
e) Sözleşmenin süresi, sözleşmeden caymanın veya sona ermesinin şartları,
f) Şirketin hukuki ve mali sorumluluğuna ilişkin esasları, içermesi zorunludur.