Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş’nin Kalite Politikası;

Gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız şekilde takdir etmeyi temel ilke edinerek;

  • Gizlilik ilkelerini gözetmek,
  • Hizmetlerde verimlilik ilkelerine uymak,
  • Kaliteli ve sürekli hizmet sunmak,
  • Uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun raporlama yapmaktır.