• Mülkiyet değişimlerinde alış- satış fiyatını belirlemek için,
 • Kiralamalarda değer tespiti ihtiyacında,
 • Kredi işlemlerinde gayrimenkullerin teminat olarak alınacağı durumlarda,
 • Şirket aktiflerinde gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde (UMS)
  • Halka arzlarda
  • Şirket birleşmelerinde ve devir almalarda
  • UMSye göre bilanço tutan işletmelerde
 • Mirasla mal intikalinde adil mal paylaşımı istendiğinde,
 • Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin ortaya konulması gerektiğinde,
 • Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibariyle yaratacağı gelirlerin giderlere oranı ve bugünkü proje değerinin tespiti çalışmalarında( Finansal Fizibilite Etütlerinde)
 • Sigorta işlemlerinde,
 • Sat- Geri Kirala (Sale & Lease) işlemlerinde
 • Kamulaştırmada adil ödeme için değer tespitinde
 • GYO portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım- satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,
 • Hisse senedi borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5ini aşan gayrimenkul alım- satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları durumunda,
 • Bankaların icra takibine düşmüş alacaklarının 1.000.00 TL.yi aşan bedelleri olanlarının değer tesbitinde,